FAQ

1. Kommer Kitas ha några öppna hus till vintern?

De tider som vi har öppet hus är följande:

Kitas Gymnasium, Magasinsgatan 3: 
Lördag 29/11 kl 10-12
Tisdag 27/1 kl 17-19
Lördag 25/4 kl 10-12

Kitas Ekonomi, Stora Badhusgatan 12: 
Lördag 15/11 kl 12-14
Lördag 17/1 kl 12-14

Kitas Natur, Stora Badhusgatan 16: 
lördag 15/11 kl 10-12
Lördag 17/1 kl 10-12

Kitas Frisör, Lilla kyrkogatan 2
Lördag 29/11 kl 10
Tisdag 27/1 kl 18