Vår Filosofi

Vi tycker att det viktigaste med gymnasiet är att få lära sig saker, och att vägen dit ska vara både stimulerande och kreativ. Det är därför vi har koncentrerat schemat och ger dig som elev möjligheten att själv styra och ta ansvar.

Vi tycker att man ska utnyttja sin tid så effektivt som möjligt. Med den koncentrerade skoldagen går ingen tid till onödigt långa raster eller håltimmar. Resultatet blir att våra elever får mer tid som de kan ägna åt studier, ett specialintresse som en idrott eller till den återhämtning som är nödvändig för att man ska kunna studera effektivt.

För att kunna lyckas med studierna är det viktigt att skolan är en trygg plats där man trivs. Små skolor ger en bättre sammanhållning mellan eleverna och en god kontakt mellan lärare och elever.

Vårt mål är inte bara att våra elever ska kunna gå vidare till universitet och högskolor, vårt mål är också att de ska klara studierna där på ett utmärkt sätt. För det krävs en bra utbildning ledd av välutbildade och entusiastiska lärare tillsammans med bra läromedel.

Förutom det koncentrerade schemat och den höga kvaliteten tycker vi att det är viktigt att ge varje elev en chans att komma ut i världen. Därför kan du studera många olika språk hos oss på Kitas, franska, italienska, tyska, spanska, engelska eller varför inte ryska eller latin?

Vilket språk du väljer bestämmer du. Väljer du tyska, engelska eller spanska kan våra lärare hjälpa dig att skriva examensprov i de språken så att du kan studera vid någon högskola utomlands när du tagit studenten.

Vår filosofi

Kitas är uppdelat i tre olika skolor, alla med samma grundtanke och samma pedagogik.

Kitas Gymnasium- Samhäll-, ekonomi- och naturvetenskapsprogrammet samt humanistiska programmet med spårkinriktning.

Kitas Natur- Naturvetenskap och teknikprogrammet.

Kitas Ekonomi- Ekonomiprogrammet och Försäljnings- och serviceprogrammet med affärs- och högskoleprofil.