Kitas Ekonomi


Välkommen till Kitas Ekonomi – en skola som specialiserat sig inom ekonomi. Utbildningen gör det möjligt för dig att studera, exempelvis till civilekonom på högskolan. Samtidigt läser du mer praktiska kurser som gör att du kan börja arbeta direkt efter gymnasiet. Du lär dig till exempel att sköta ett företags bokföring med hjälp av professionella datorprogram och kan även välja att läsa Ung Företagsamhet där du lär dig att starta och driva ett eget företag.

Kitas Ekonomi är en modern och trivsam skola med en hög utrustningsnivå inom ekonomiska ämnen. Våra lärare är naturligtvis duktiga pedagoger men har även en mångårig erfarenhet från näringslivet vilket ger en verklighetsnära undervisning med hög kvalitet.


På Kitas Ekonomi ges följande program:

Ekonomiprogrammet
Inriktning Ekonomi
Inriktning Juridik

Försäljnings- och serviceprogrammet med affärs- och högskoleprofil